Polski psycholog. Gabinet psychologiczny

Polski Psycholog w Londynie

Polski psycholog oraz psycholog dziecięcy zaprasza do gabinetu psychologicznego mieszczącego się w dzielnicy Tooting niedaleko stacji metra Tooting Broadway. Oferujemy pomoc psychologiczną dla dorosłych i dzieci.

Oferujemy:

 • konsultacje indywidualne
 • konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pomoc psychologiczną
 • doradztwo rodzinne
Dla Państwa wygody, konsultacje również on-line

Psycholog,

Psycholog Rodzinny

Pomoc psychologiczna:

 • problemy w relacjach,
 • niepokoj,
 • stany lęku lub depresji
 • zaburzenia osobowości
 • powtarzające się negatywne wzorce zachowań,
 • poczucie braku sensu życia i utraty radości z przeżywanych chwil
 • brak umiejętności podejmowania decyzji
 • trudności związane z pracą
 • trudne, przełomowe sytuacje życiowe : rozwód, ciąża i poród, dzieci wychodzące z domu, zmiana pracy
 • kryzys wieku średniego, menopauza
 • sytuacja straty bliskich osób i żałoby
 • problemy z kreatywnością
 • obniżone poczucie własnej wartości a problemy w relacjach, brak rozwoju zawodowego
 • potrzeba rozwoju i lepszego rozumienia siebie

Psycholog dziecięcy:

Oferujemy pomoc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych:

 • ocena rozwoju dziecka
 • poprawa komunikacji z dzieckiem
 • poznanie i zrozumienie potrzeb i oczekiwań dziecka
 • wygaszanie zachowań niepożądanych i wzmacnianie pożądanych wzorców zachowań
 • właściwe stosowanie pochwał, nagród 
 • kary czy konsekwencje? 
 • problemy szkolne
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • wsparcie dla dziecka w trudnych sytuacjach życiowych

 

GABINET: